ChaoDao|Manufactures,Suppliers,Exportes
  • https://www.cddqlj.com/uploads/a2ce1d70.jpg

PVC绝缘片型端子

产品介绍:

产品特点

●材质紫铜

●绝缘  PVC

●表面处理:镀锡/焊接

特点

●耐热:-10〜75C

●允许使用固定螺丝与电线进行快速连接和断开。


产品明细

常问问题

产品标签

400副本10副本
●电缆尺寸:0.5〜1.5mm(AWG 22-16)●最大电流:Imax = 19A●材料:铜●厚度:0.75mm

绝缘刀片端子
编号 尺寸(毫米) 电缆尺寸
AWG
厚度 我最大 颜色
B L F H d mm² 特设工作组 mm² 一个
DBV 1.25-10 2.3 20.0 10.0 10.0 4.3 0.5-1.5 22-16 0.75 19
DBV 1.25-11 2.3 21.0 11.0 10.0 4.3 0.5-1.5 22-16 0.75 19
DBV 1.25-14 2.3 24.0 14.0 10.0 4.3 0.5-1.5 22-16 0.75 19
DBV 1.25-18 2.3 28.0 18.0 10.0 4.3 0.5-1.5 22-16 0.75 19
DBV 2-10 2.3 19.0 9.0 10.0 4.9 1.5-2.5 16-14 0.8 27
DBV 2-14 2.3 24.0 14.0 10.0 4.9 1.5-2.5 16-14 0.8 27
DBV 2-18 2.3 28.0 18.0 10.0 4.9 1.5-2.5 16-14 0.8 27
DBV 5.5-10 2.8 22.5 10.0 13.0 5.6 4-6 12-10 1.0 48
DBV 5.5-14 4.5 26.5 14.0 13.0 5.6 4-6 12-10 1.0 48
DBV 5.5-18 4.5 30.5 18.0 13.0 5.6 4-6 12-10 1.0 48

  • 下一篇:

  • 在这里写您的信息并发送给我们